Kvotene kunne vært 10-20% høyere

Publisert: av Camilla Klævold

Ny forskning viser at uten den uregistrerte fiskedøden kunne kvotene på makrell og sild vært 10-20 prosent høyere enn de er i dag


Det er Havforskningsinstituttet som omtaler saken. Havforskere har sett på studier av uregistrert fiskedød for sild og makrell i Nordøst Atlanteren og deretter undersøkt konsekvensene dette har for bestandsovervåkning og kvoteråd.

HI trekker frem tre ting som fører til uregistrert fiskedød:
- utkast
- slippe fisk i noten
- at noten sprenger

Havforsker Maria Tenningen trekker fram den manglende registreringen som hovedproblem med denne typen fiskedød. - Fiskedøden går under radaren når vi forskere skal beregne fiskebestandene.

Kvotene kan dermed bli satt på feil grunnlag og fisket kan da bli mindre bærekraftig og mindre lønnsomt. Målet er beregne fiskebestandene mest mulig korrekt. Tenningen ser for seg en pilotstudie sammen med Kystvakt og fiskebåter for å bedre registreringen på fiskedød.  


Hele saken her:

Siste nytt