Kvotesamarbeid på makrell

Publisert: av Roar Bjånesøy

Påmelding til kvotesamarbeid på makrell  for kystfartøy i lukket gruppe skal gjøres til Fiskeridirektoratet

Fra og med 22. august 2023 skal påmelding til kvotesamarbeid for kystfartøy i lukket gruppe skje til Fiskeridirektoratet på digitalt skjema.

Eventuelle endringer, som for eksempel avmelding av kvotesamarbeid, gjøres på samme skjema.

Påmeldingsskjema og informasjon om ordningen finner du her:

 https://www.fiskeridir.no/Yrkesfiske/Regelverk-og-reguleringer/Dispensasjoner-og-registreringsordninger/Samfiske/pelagiske-fiskerier

 

Ordningen er omtalt i makrellforskriftens § 22, som finnes her:

 https://www.fiskeridir.no/Yrkesfiske/Regelverk-og-reguleringer/J-meldinger/Gjeldende-J-meldinger/j-129-2023

 

 Påmeldingen må være mottatt av Fiskeridirektoratet senest 1 virkedag før fisket kan starte.

Sildelaget mottar fra nå av påmeldingene via Fiskeridirektoratet.

Fartøyene er bundet av kvotesamarbeidet i den tidsperioden som er fylt ut i påmeldingsskjemaet.

Husk å melde ifra via det digitale skjemaet hvis fartøyene skal avslutte kvotesamarbeidet tidligere enn angitt i påmeldingen.

 Endringen i påmeldingsrutiner  gjelder kun kvotesamarbeid.

Påmelding til ordinært samfiske for låssetting i pelagiske fiskerier gjøres som før direkte til Sildelaget (salgsavdelingen).

 

Siste nytt