Kvotetrekksendring på makrell

Publisert: av Roar Bjånesøy

Sildelaget vil minne om en prøveordning på makrell som innebærer kvotetrekk påfølgende år dersom et fartøy overfisker kvotefleksibiliteten sin.

 

 

Fra 1 januar 2020 skal overfiske av makrell ut over kvotefleksibilitetsordningen (ut over 110%) nå belastes på fartøynivå i stedet for på gruppenivå.

De
t vises i denne sammenheng til reguleringsforskriften for makrell for 2020 § 22 «Kvotebelastning som følge av fangst utover kvote»" der det er inntatt følgende ordlyd:

«Fartøy som i 2020 benytter sin adgang til å overfiske kvoten i henhold til § 8, § 10 og § 13 (det vil si kvotefleksibiliteten), vil bli kvotebelastet i 2021 for fangst utover kvote i 2020 som er inndratt i medhold av havressursloven § 54.
Siste nytt