Kystbrislingfiske i Oslofjorden og Rogland i januar

Publisert: av Roar Bjånesøy

Det er adgang til å fiske kystbrisling i Oslofjorden og Rogaland i januar 2021

Fiskeridirektoratet har gitt dispensasjon fra fredningsbestemmelsene i utøvelsesforskriften for at det kan fiskes inntil 250 tonn kystbrisling i Oslofjorden og 50 tonn kystbrisling i Rogaland i perioden 01.01.21 - 31.01.21.

 
Norges Sildesalgslag ber om at fartøyer som har til hensikt å delta i nevnte fiskeri underretter Norges Sildesalgslag om dette før fangsting.

 

 

 

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

 

Roald Oen                                    Kenneth Garvik

Siste nytt