Låssettingsfritak i makrellfiske

Publisert: av Roar Bjånesøy

Fra 1. juli er det ikke krav om for å låssette makrell for samfiskelag. Dispensasjonen ut 2021

Den nye forskriften er lagt frem i J-134-2021

Fritaket kommer etter påtrykk fra Fiskarlaget.

Norges Fiskarlag viste i sin henvendelse til direktoratet til at det i utøvelsesforskriften er et krav om at all samfisket fangst skal låssettes – og til at det de siste årene har vært gitt et midlertidig fritak fra kravet til låssetting i fisket etter norsk vårgytende sild, skriver Fiskarlaget.

-Vi gjorde det klart at det var nødvendig med en avklaring, og ikke minst nå når den mindre kystflåten allerede er godt i gang med sitt makrellfiske, herunder samfiskefartøy, skriver Fiskarlaget

I brevet som ble oversendt for noen uker siden viste Fiskarlaget til at enkelte av fangstområdene i Nord-Norge, som for eksempel Vestfjorden, og andre større fjordsystemer, er fartøyene eksponert for værmessige utfordringer som gjør at låssetting i slike mer åpne havområder tidvis ikke er særlig egnet.

For å legge til rette for at også samfiskefartøyene kan gjennomføre sitt makrellfiske mest mulig smidig og rasjonelt, slik situasjonen er rundt årets makrellfiske, bad Fiskarlaget derfor om at det ble gitt tidsbegrenset fritak fra påbudet om låssetting av makrellfangster som er samfisket, slik en har hatt i fisket etter nvg-sild.

 

Les mer på Fiskarlaget.no her:  

 

 

 

Siste nytt