Lagsavgift - Norges Sildesalgslag

Publisert: av Roar Bjånesøy

Rundtskriv 24/20 omhandler gjeldende lagsavgift til Norges Sildesalgslag for inneværende årsmøteperiode 202o/2021

For inneværende årsmøteperiode, dvs 2020/2021, gjelder følgende avgift til Norges Sildesalgslag:  ( Se hele Rundskriv 24/20 her) 

Lagsavgiften er uendret fra forrige årsmøteperiode.

Til dekning av lagets kostnader i forbindelse med omsetningen skal det av respektive omsetningsbeløp beregnes en avgift.  Slik avgift beregnes imidlertid ikke av offentlige støttemidler og evt. frakttrekk i råstoffprisen. 

 

a) For leveranse fra fisker av ferskt utilvirket råstoff, bulkført eller kjølt/iset, beregnes en lagsavgift med 0,65% på fisker. 
 

b) For leveranse av sjøltilvirkede produkter beregnes en lagsavgift med 0,45% på fisker.  Avgiftsgrunnlaget for sjøltilvirkede produkter reduseres med 10% av brutto salgsbeløp. 

            Avgiftsgrunnlaget etter disse regler kan likevel ikke settes lavere enn minstepris for tilsvarende fersk vare levert i Norge. 

 

    

Med vennlig hilsen 

NORGES SILDESALGSLAG 

Siste nytt