Landing av fisk i Danmark

Publisert: av Roar Bjånesøy

Sildelaget kommer her med informasjon angående landinger av fisk i Danmark 

Sildelaget får flere henvendelser fra fiskere med spørsmål om landinger av fisk til Danmark i forbindelse med at Danmark har stengt grensene.

Ifølge danske myndigheter så gjelder ikke dette varer som skal inn og ut av landet. En kan lese informasjon fra de danske myndigheter her; https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/indrejserestriktioner , der det blant annet står følgende;

«For så vidt angår godstransport lægges der stor vægt på behovet for at opretholde og ikke forsinke de nødvendige forsyningskæder, herunder fødevareforsyning, og Danmarks import og eksport af varer fra og til udlandet. Der vil derfor som udgangspunkt ikke blive gennemført kontrol af godstransport.»

Fra mottaksnæringen i Danmark så er det iverksett tiltak for å unngå kontakt mellom mannskap på båt og mottakets folk på land. Dette kan medføre at mannskap ikke kommer på land og kjøpers folk ikke går om bord. Og at en derfor må kommunisere via telefon, e-post.

 

I slike tilfeller så må båtene som fisker kolmule både losse og spyle båtene selv. Dette kan, slik situasjonen er, også være et godt tiltak for landinger i Norge for å begrense interaksjonen mellom mennesker som myndigheten oppfordrer til.

Da Sildelaget har innført elektronisk signering av alle sluttsedler så vil en kunne ivareta den delen uten å gå i land.

 

Sildelaget følger utviklingen av konsekvensene ved coronaviruset tett og vi vil fremover ha tett dialog med både våre kunder og fiskere.

Vi opprettholder vår 24/7 service, og en kan alltid nå oss på telefon 55 54 95 50 eller e-post [email protected]

Siste nytt