Landingsopplysninger for fangster

Publisert: av Roar Bjånesøy

Offentliggjøring av landingsopplysninger - enkeltlandinger.

Norges Sildesalgslag har praktisert å publisere informasjon om innmeldte fangster, og hvem som er kjøper av fangstene, fortløpende på lagets nettside.

Fra nå av vil også informasjon av hva som faktisk blir landet av det enkelte fartøy bli offentlig tilgjengelig på lagets nettside i samsvar med det som er pålagt av myndighetene .

Alle kan nå søke informasjon om enkeltfartøys landinger de siste fjorten dager her :»

Siste nytt