Langsiktige leveringsavtaler for nordsjøsild til konsum

Publisert: av Line Dale Nilsson

Det åpnes for leveringsavtaler for nordsjøsild til konsum fra og med i dag.

Med virkning fra og med i dag torsdag 22.06.23 vil det for inneværende år være adgang til å inngå langsiktige leveringsavtaler for nordsjøsild til konsum.  Det er en ekstraordinær svak tilførselssituasjon for nordsjøsild til konsum og for å prøve å imøtekomme industriens konsumråstoffbehov som er årsaken til at det åpnes opp for leveringsavtaler tidligere enn normalt, dvs. før 1. juli.  De nærmere kjørereglene for langsiktige leveringsavtaler fremkommer ellers av Rundskriv 23/13.

Siste nytt