Lanserer kvinnenettverk

Publisert: av Camilla Klævold

Norges Fiskarlag har etablert og lansert et eget kvinnenettverk som skal være en intern arena for medlemmer i Fiskarlaget.

Allerede denne høsten vil det bli gjennomført en rekke aktiviteter i nettverket. Under fiskerimessa i Trondheim markeres også et pilotprosjekt om likestilling som favner hele fiskerinæringen.

Målet er at nettverket skal være en plattform for å knytte kontakt, dele ideer, meninger, tips og triks – og et utgangspunkt for å diskutere yrket, politikk, utfordringer og muligheter i næringen.

Nettverket ble lansert i et digitalt seminar for kvinnelige medlemmer i juni og vil for fullt komme i gang høsten 2022 med treff, kurs og webinarer.

Fra Norges Fiskarlags side er det Hanna Bakke-Jensen og Marit Hiim Haugseth som er ansvarlige for å arrangere nettverkssamlinger, webinarer, og ellers støtte nettverket.


Mange dyktige kvinner
-I arbeidet med likestilling i Fiskarlaget har det kommet frem at våre kvinnelige medlemmer ønsker et eget forum eller nettverk i organisasjonen. De vil bli kjent med andre fiskarlagskvinner langs kysten for å kunne ha kontakt, dra på andres erfaring og stå sammen, forteller Hanna Bakke-Jensen til Fiskarlaget.

Hun sier nettverket er en del av et større arbeid for å gi kvinnene både plass og muligheter i vår organisasjon, noe også Marit Hiim Haugseth påpeker som viktige innspill i prosessen og arbeidet for økt likestilling.

-Fiskarlaget blir en bedre organisasjon med et større mangfold og flere perspektiver. Vi trenger ideene, løsningene og perspektivene de kvinnelige fiskerne sitter på for å best mulig kunne være en organisasjon som jobber for fiskernes beste, understreker hun.


Les mer om tilbudene i nettverket hos Fiskarlaget:

Siste nytt