Lanserer maritim likestillingsstrategi

Publisert: av Dorthe Iselin Austevoll

Maritim sektor er en internasjonal næring hvor konkurransen er stor. Næringen skal gjennom en grønn og digital omstilling, og det er avgjørende å sikre rekruttering fra hele befolkningen. Regjeringen har derfor utarbeidet en ny strategi som skal bidra til at næringen skal kunne lykkes med nettopp dette.

Målet for regjeringens arbeid og denne strategien, er å styrke likestilling og mangfold i maritim næring, skriver Regjeringen på sine sider. - Vi skal legge til rette for at næringen tiltrekker seg arbeidskraft og opprettholder sitt konkurransefortrinn i møte med endringer i markedet og samfunnet. Det er et av våre viktigste oppdrag, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran. 

Stortinget fattet i 2021 et enstemmig vedtak om å be regjeringen om å utarbeide en likestillingsstrategi for den maritime næringen. Denne strategien følger opp Stortingets anmodning og regjeringens mål om å øke mangfoldet i arbeidslivet og bedre representasjon mellom kjønnene i kjønnsskjeve bransjer. Arbeid med likestilling og mangfold i næringslivet har betydning for både likestillingspolitiske og næringspolitiske mål. Strategien har et særlig søkelys på kjønnslikestilling, og det er et ønske fra regjeringen at flere jenter velger maritime utdanninger og en maritim karrierevei.

– Jeg vil om kort tid ta et initiativ i samarbeid med arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene til en samarbeidserklæring. Målet med en samarbeidserklæring er både å samarbeide om hvordan vi skal jobbe for økt likestilling i næringen og å dokumentere utvikling over tid. Det er viktig for meg med dialog, da mye av likestillingsarbeidet må gjøres av næringen selv.

 

 Les hele saken her.

Siste nytt