Lave makrell landinger ga svak august eksport

Publisert: av Roar Bjånesøy

Norge eksporterte 7 898 tonn makrell til en verdi av 173 millioner kroner i august. 

Verdien falt med 319 millioner kroner, eller 65 prosent, sammenlignet med august i fjor, og volumet falt med hele 73 prosent. 

Vietnam, Egypt og Taiwan var de største markedene for makrell i august. 

 

De to siste årene har makrellsesongen startet uvanlig tidlig, både på grunn av manglende adgang til å fiske makrell i britiske farvann, og en høy kvote. 

Fordi vi inngikk en bilateral makrellavtale med Storbritannia 8. juni i år, og at kvoten også ble redusert med nesten 19 prosent, var det egentlig ventet at sesongen ville starte betydelig senere i år.  

 

Norges Sjømatråd, ved Jan Eirik Johnsenansvarlig for pelagiske arter – rapporterer også at det ble det landet 49 500 tonn makrell i august, mot 99 000 tonn i samme måned i fjor. 

Eksport av fryst hel makrell har hatt en nedgang i gjennomsnittspris, sammenliknet med de fire foregående månedene. Dette til tross for at det har vært meldt om høye priser til fiskerne på makrell-leveransene i august.  

Kilde: https://seafood.no/ 

Siste nytt