Lavsesong for pelagisk

Publisert: av Camilla Klævold

Sterke tall for sild så langt i år, men eksporten er inne i en lavsesong - nå før nordsjøsilda tar skikkelig fart. Makrell noe bak fjorårets maimåned

- Norge eksporterte 6 900 tonn sild til en verdi av 98 millioner kroner i mai.
- Volumet falt med 43 prosent.
- Verdien falt med 59 millioner kroner, eller 38 prosent, sammenlignet med mai i fjor.
- Polen, Litauen og Nederland var de største markedene for norsk sild i mai.

- Sildeeksporten er inne i en lavsesong. Mai-tallene reflekterer at eksporten har vært sterk så langt og at eksporten av nordsjøsild ikke er kommet skikkelig i gang. Hvis vi ser på sildeeksporten så langt i år, ligger den foran fjoråret både i volum og verdi. Vi må faktisk tilbake til 2012 for å finne like sterke tall, sier Jan Eirik Johnsen, ansvarlig for pelagiske arter i Norges sjømatråd.


Nedgang for makrell
- Norge eksporterte 7 700 tonn makrell til en verdi av 129 millioner kroner i mai.
- Det er en nedgang i volum på 39 prosent.
- Verdien falt med 109 millioner kroner, eller 46 prosent, sammenlignet med mai i fjor.
- Vietnam, Kina og Sør-Korea var de største markedene for norsk makrell i mai.

I likhet med sild er det lavsesong for makrelleksporten.

Det meste av makrellen som ble tatt i fjor høst og vinter har blitt eksportert til markedene der det har vært god etterspørsel.

God etterspørsel i Asia
- Hittil i år ligger eksportverdien bak fjoråret, noe som i hovedsak skyldes en sterk krone målt mot både sørkoreanske won og japanske yen. Markedene viser god etterspørsel, og spesielt konsummarkedet Sør-Korea og bearbeidingsmarkedet Vietnam har hatt en formidabel vekst så langt i år, sier Jan Eirik Johnsen, ansvarlig for pelagiske arter i Norges sjømatråd.


Lodde
- Etter to år uten loddefiske fikk Norge en kvote på ca. 42 000 tonn i Islandsk farvann.
- Hele kvoten ble fisket mellom 1. og 19. mai.
- Norge eksporterte 1 400 tonn lodde til en verdi av 28 millioner kroner i mai.
- Kina, Thailand og Taiwan var de største markedene for lodde i mai.

Siste nytt