Legger frem markedsplaner for 2022

Publisert: av Roar Bjånesøy

Sjømatrådet skal drive PR og reklamekampanjer for sjømat i rundt 30 land. Budsjettet er på over 300 millioner

-Hvert år har vi som mål å ha markedsplanene klare i begynnelsen av oktober slik at eksportørene skal kunne benytte seg av dem i sitt eget markedsarbeid. Vi regner med å gjøre noen justeringer, men med få unntak er det meste nå på plass, forteller Børge Grønbech, direktør for globale operasjoner i Sjømatrådet.

Det er han som holder i trådene til det internasjonale arbeidet for norsk sjømat. Planene for det enkelte land og den enkelte bransje utarbeides sammen med de ulike markedsgruppene, heter det fra Sjømatrådet.

Det totale beløpet på ca. 300 millioner kroner skal fordeles slik:

•Laks-143 millioner kroner

•Hvitfisk (fersk og frossen)-67,5 millioner kroner

•Konvensjonell (tørrfisk, klippfisk og saltfisk)-38,5 millioner kroner

•Pelagisk-32,5 millioner kroner

•Skalldyr-19 millioner kroner


Hvordan og hvor pengepotten skal brukes og fordeles vurderes fra år til år. Det avhenger av faktorer som størrelsen på eksportavgiften og markedet, konkurransesituasjonen, vekstpotensialet og etterspørselen. Til neste år blir følgende fem land «budsjettvinnerne»:

•Sør-Korea-32 millioner kroner

•Spania-28,5 millioner kroner

•Frankrike-22.5 millioner kroner

•Japan-19,5 millioner kroner

•Kina-17 millioner kroner

 

Makrellen får et løft i Asia.

 Aktiviteten for makrell i Asia styrkes. Ikke bare i Japan og Sør-Korea, som allerede importerer store mengder norsk makrell, men også i Vietnam og Thailand.

-Den siste tiden har makrelleksporten til Sørøst-Asia hatt en positiv utvikling. Den utviklingen ønsker vi å opprettholde, samtidig som vi mener det er viktig å sørge for at etterspørselen sprer seg til flere land, sier Grønbech.

Børge Grønbech ønsker også  å trekke frem ordningen med bedriftsinitiativ hvor Sjømatrådet har satt av 26 millioner kroner i neste års budsjett.


Bedriftsinitiativ er en samfinansiering mellom Sjømatrådet og enkeltbedrifter der bedriftene på eget initiativ har planer om nye prosjekter. Sjømatrådet kan finansiere inntil 50 prosent av prosjektene.


 

Nytt Norden-team:


Også for Norge blir det forandringer i markedsarbeidet til neste år. Norge er et viktig sjømatmarked marked, men det norske sjømatkonsumet hatt en nedadgående trend over lengre tid- med unntak av en liten utflating av kurven den siste tiden.

-Vi har allerede omorganisert med et nytt Norden-team og relansert nettsiden Godfisk.no. Et viktig fokus for teamets kampanjearbeid fremover blir å samarbeide tett med næringen, og bidra til at flere nordmenn, spesielt den litt yngre garde, spiser mer sjømat. Det vil merkes med blant annet med «trøkk» på TV-kampanjer, reklame på digitale flater og i sosiale medier samt en rekke PR-aktiviteter.

Siste nytt