Leie av fiskefartøy 2021

Publisert: av Camilla Klævold

Sjøtjenesten ønsker å leie fartøy for å overvåke fiskefelt

Områdene som skal overvåkes er i Norges økonomiske sone og i Barentshavet.

Fartøytypene Fiskeridirektoratet ønsker å leie er:

- Reketråler kyst/fjord. Doffin referanse: 2021-381022 (doffin.no)
- Seinotfartøy. Doffin referanse: 2021-333667 (doffin.no)
- Snurrevadfartøy. Doffin referanse: 2021-388045 (doffin.no)

For fullstendig utlysning og ytterlige informasjon, se www.doffin.no

Tilbud må være Fiskeridirektoratet i hende senest den 12. mars 2021 kl. 10.00.

Siste nytt