Leie av ringnotfartøy

Publisert: av Line Dale Nilsson

Havforskningsinstituttet ønsker å leie et ringnotfartøy for å gjøre ulike forsøk med fangstkontroll, teknologiutvikling og fiskevelferd i notfiske.

Forsøkene skal gjennomføres i ca. 14 dager, fra ca. 17. til 30. september 2019, eller når makrellfisket gjør forsøkene mulig. Antall forsøksdager avhenger bl.a. av fartøyets døgnpris. Avgang- og ankomsthavn er Bergen. Fartøyet må ha tilgjengelig en restkvote på minst 200 tonn makrell når forsøkene starter.  

Konkurransene er kunngjort på Doffin;

https://www.doffin.no/Notice/Details/2019-325095

Deltagelse i konkurransen skal gjøres elektronisk i Mercell, hvor konkurransegrunnlaget med vedlegg er tilgjengelig via Doffin.

Eventuelle spørsmål kan rettes til på epost [email protected] 

Tilbudsfrist er 03.06.2019 kl. 12.00

 

Siste nytt