Leter etter makrellen

Publisert: av Camilla Klævold

Makrellflåten har forflyttet seg lengre sør i EU-sonen, og man håper på gode dagskvantum de neste dagene

Flåten som var nord for Shetland og Norskehavet har nå i hovedsak forflyttet seg lengre sør i EU-sonen, 60 nautiske mil øst for Orknøyene.

- Her har noen fått gode fangster, og fra 17 båter hadde vi hadde nærmere 5.800 tonn i går, noe som er bedre enn de foregående dagene, forteller salgsleder Kenneth Garvik.

Makrellen i dette området er litt mindre, og det er større innblanding av makrell under 250g.

- Det kan virke som om makrellen som kommer fra Norskehavet har blandet seg med fisk fra Nordsjøen, fortsetter Garvik. Fisken her har fin konsistens og fettet har «satt seg» bedre i fiskekjøttet.

Nord for Shetland og i Norskehavet fant man ikke makrell tilgjengelig for notfiske. Mens færøyske båter har trålt makrell helt ned på 400 meter i området nord av Aktivneset.

- Jeg har aldri hørt om at noen har fisket makrell så dypt på denne tiden av året. Så det er jo tydelig at makrellen oppfører seg annerledes i år, sier Garvik.

I dag, og fremover de neste dagene, vil nok flåten konsentrere seg rundt området øst av Orknøyene i håp om å få gode fangster. Og ideelt så burde vi ha dagskvantum på over 10.000 tonn de neste dagene.

- Det er litt usikkerhet rundt sørøstvinden som er meldt fredag, og om den kan hemme deler av flåten, men vi håper nå på gode fangster, sier han.

Foreløpig har vi fisket rundt 67 000 tonn og har dermed en 134 000 tonn igjen på kvoten om vi inkluderer flex. Dette er betydelig bak fjoråret da vi hadde fisket 166.500 t til samme tid.

Siste nytt