"Lettere" sildebestand

Publisert: av Camilla Klævold

Foreløpige resultater fra økosystemtoktet tilsier at nvg-sildebestanden i år er lavere i tonn, men at det er flere individer

Dette skriver HI på sine sider. Resultatene fra økosystemtoktet i Norskehavet er én av flere indekser som gir grunnlag for å beregne bestanden av norsk vårgytende sild. Ut fra antall sild per aldersgruppe gir vi neste års kvoteråd for arten. Det kommer til høsten.

Toktet ser også etter nvg-sild i Barentshavet, som er det viktigste oppvekstområdet dens. Årets dekning i Barentshavet, som utføres av det russiske fartøyet «Vilnyus», er forsinket og resultatene er ventet å bli klare på sensommeren. Derfor er dette foreløpige resultater:

Dataene fra vårens tokt ble sammenstilt på et internasjonalt toktmøte som i år ble gjennomført på video. Der beregnet vi nvg-sild-bestanden til å være 13 prosent lavere i tonn enn i fjor, men med 15 prosent flere sild i antall.


Vippet 2013-silda av tronen
Silda fra 2004 var lenge den bærende årsklassen i bestanden, men de siste årene har 2013-årklassen vært den største både i antall og totalvekt.

I år har 2016-årsklassen kommet mer inn i Norskehavet. Det var den dominerende årsklassen under toktet. Beregningene viser at disse fireåringene er på samme nivå som 2004-årsklassen var på sin tid som fireåringer.


Mindre plankton og kolmule
I tillegg til sild undersøker vi plankton og kolmule. For plankton ser vi en liten nedgang i mengde sammenlignet med toktet i fjor.

For kolmule var 2019-årsklassen den dominerende i årets tokt, omtrent på samme nivå som 2018-årsklassen var som ettåringer under fjorårets tokt. Disse er begge under halvparten av hva for eksempel den sterke 2014-årsklassen ble målt til da den var ett år gammel.

Totalestimatet for kolmule viste en nedgang på om lag 20 prosent i forhold til 2019.Les mer om hvordan toktet foregår på HI sine sider:

Foreløpig toktrapport finner du her:

Siste nytt