Leveransen av NH90-helikoptrene tar minst 14 år lengre tid

Publisert: av Camilla Klævold

Kontrakten ble signert i 2001, i 2008 skulle de leveres, nå antas siste leveranse å bli i 2022. Riksrevisjonen stiller seg kritisk til arbeidet

​Leverandøren av nye helikoptre til Forsvarets kystvaktskip og fregatter har en stor del av ansvaret for forsinkelsene, men Forsvarsdepartementet, Forsvarsmateriell og Forsvaret har heller ikke fulgt opp anskaffelsen godt nok.

– Det har vært mangler i kontrakten, dårlig planlegging og manglende koordinering og styring i lange perioder, sier riksrevisor Per-Kristian Foss til riksrevisjonen.

Så langt er det levert åtte helikopter, seks av dem i en øvelsesverjon. De har dermed gitt få flytimer, er mindre tilgjengelig enn forutsatt og har en svært begrenset operativ evne.

I fjor var kun ett helikopter tilgjengelig – de øvrige ventet på reservedeler og vedlikehold. Vedlikeholdsbehovet har vist seg å være cirka 15 ganger større enn forutsatt for endelig versjon.

– NHI har åpenbart mye av ansvaret for forsinkelsene. Samtidig er viktige forutsetninger for anskaffelsen ikke fulgt opp godt nok på norsk side. Det er kritikkverdig at Forsvarsdepartementet og Forsvaret ikke gikk grundigere inn i grunnlaget for å velge NH90, og ikke tok risikoen på større alvor, sier Foss.

Nå antas siste leveranse å bli i 2022, men det er fortsatt stor usikkerhet om leveransen og innfasingen.

Siste nytt