Levering av marint avfall

Publisert: av Roar Bjånesøy

"Fishing for Litter" etablerer seg nå i Austevoll og ønsker å registrere fiskefartøy i ordningen med å levere marint avfall fra båtene.

-Vi skal åpne et mottak ved Mørenot sitt anlegg og ønsker nå å registrere lokale fiskefartøy i ordningen, skriver organisasjonen.

Det finnes mottak i Karmøy, Egersund, Ålesund, Tromsø, Båtsfjord, Måløy, og Hvaler fra før. Fartøy registrert i FFL kan levere marint avfall i alle mottakene de er registrert i.

SALT administrerer den 2-årige prøveordningen av Fishing For Litter på oppdrag fra Miljødirektoratet. Det gis ingen kompensasjon for å delta, men oppsamlet avfall kan leveres gratis over kai til Fishing For Litter mottaket. Dette gjelder avfall som er samlet opp fra havet i forbindelse med ordinært fiske, og som fås som «uønsket bifangst» i forbindelse med fiske.

Fiskere som ønsker å delta bes sende påmelding til Vilma Havas per epost der følgende opplysninger oppgis:  ( epost: [email protected]  eller tel: +47 463 84 268

1. Fartøynavn
2. registreringsnummer
3. lengde
4. redskapstype
5. leveringshavn (Austevoll + flere?)
6. fartøyeier og kontaktinformasjon (e-post, tlf)

Det er begrenset plass i ordningen, så det gjelder å være rask!

Fartøyenes eget avfall vil ikke være omfattet av ordningen med gratis levering og skal leveres som i dag.

Vedlagt ligger informasjon om den praktiske gjennomføringen av Fishing For Litter.

M
er informasjon om Fishing for Litter:

Prosjektansvarlig Hilde Rødås Johnsen kan kontaktes

på telefon 996 43 335 eller e-post [email protected]

 

For praktiske spørsmål om levering kontaktes

mottaksansvarlig i den enkelte havn. Se vedlagt liste

med oversikt over mottak og kontaktpersoner.

 

SALT samarbeider med Nofir om den praktiske gjennomføringen

av Fishing For Litter, og Nofir vil stå

ansvarlig for gjenvinning av innsamlet fiskeriavfall.

 

Kontaktperson hos Nofir er Øistein Aleksandersen,

tlf. 406 49 168, e-post [email protected]

 

Siste nytt