Lite miljøgifter i marine oljer

Publisert: av Camilla Klævold

Ingen av oljene som selges som kosttilskudd inneholdt miljøgifter over grenseverdiene som gjelder i Norge og EU

Dette kommer frem av Havforskningsinstituttets årlige undersøkelse. Hvert år analyserer Havforskningsinstituttet innholdet i ulike marine oljer som selges som kosttilskudd, på oppdrag for Mattilsynet.

I 2021 ble ti ulike oljer analysert. Syv fiskeoljer, to seloljer og én blandingsolje av fisk- og planteolje.

Oljene ble undersøkt for innhold av dioksiner og dioksinlignende PCB, ikke-dioksinlignende PCB, polybromerte flammehemmere, og grunnstoffene arsen, kvikksølv, kadmium, bly og selen.

Varierende nivåer av organiske miljøgifter, men ingen oljer over grenseverdi
– Innholdet av organiske miljøgifter varierte mellom de ulike oljene som ble undersøkt, men ingen av oljene hadde nivåer over de øvre grenseverdiene som gjelder i Norge og EU for lovlig omsetning av marine oljer som brukes som kosttilskudd, sier forsker Bente Nilsen.

Blandingsoljen av fiske- og planteolje oversteg heller ikke grenseverdien for miljøgifter i vegetabilske oljer.

Lave nivå av tungmetaller
Nivåene av tungmetallene kvikksølv, kadmium og bly var lave i alle oljene som ble undersøkt, og ingen av oljene hadde nivåer over grenseverdiene.

Grenseverdi for nye stoffer
Oljene ble også analysert for stoffer som dannes under raffinering av oljer, og som kan være helseskadelige. På fagspråket kalles disse for 3-MCPD, 3- MCPD-estere og glysidylestere.

I 2021 ble det innført grenseverdier i Norge og EU for disse stoffene.

Ingen av oljene som ble undersøkt hadde nivåer av disse stoffene over grenseverdiene.

Siste nytt