Liten økning i størjekvoten 2023

Publisert: av Camilla Klævold

Norge får fiske 383 tonn makrellstørje i 2023, som er en økning på 68 tonn fra 2022

Norge har i fiskeriforhandlinger denne uken fått godkjent planen for det norske fiske etter makrellstørje i den Internasjonale kommisjonen for forvaltning av atlantisk tunfisk (ICCAT). Både småskala kystfartøy og notfartøy kan delta i fisket også i år. Dette melder departementet i en pressemelding.


Økt mulighet for verdiskaping
- Makrellstørjen har de senere år vendt tilbake til norske farvann, og er nå kommet for å bli. Vi har i forhandlinger fått gjennomslag for økning i den norske kvoten i 2023, et kvotenivå som står fast frem til 2025. Dette gir økte muligheter til fangstaktivitet og verdiskaping, og gir forutsigbarhet for aktører som ønsker å delta i fisket etter makrellstørje, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Av norsk totalkvote på 383 tonn, er det avsatt 15 tonn til bifangst, 10 tonn til merk- og slipp og rekreasjonsfiske og 18 tonn til et pilotprosjekt på levendelagring av makrellstørje.


Viderefører fisket for småskala kystfartøy
Notfartøyene som skal delta i fisket får en fartøykvote på 30 tonn og et maksimalkvotetillegg på 15 tonn per fartøy, samlet gruppekvote er 300 tonn. Småskala kystfartøy får en samlet gruppekvote på 40 tonn, som er en økning på 22 tonn fra 2022. Inntil 25 fartøy får delta i denne gruppen i 2023, og vilkårene er at fartøyet er under 15 meter og fisker kystnært med selektivt redskap.

- Gruppen for småskala kystfartøy får en forholdsmessig større økning sammenlignet med gruppen for notfartøy. Dette er fordi gruppen for småskala kystfartøy har vist god aktivitet i fjor og vist at makrellstørje kan fiskes med stang, sier Skjæran.


Tidlig refordeling
Fiskeridirektoratet kan endre og oppheve den garanterte kvoten til notfartøy den 15. august 2023, med mindre særlige forhold tilsier en tidligere dato. Refordelingsdatoen blir satt to uker tidligere enn tidligere år, og skal legge bedre til rette for at den norske kvoten blir fisket opp.


Informasjon om frister vedrørende påmelding til fisket kommer på Fiskeridirektoratets sider.

Mer om levendelagring og fritidsfiske av makrellstørje her:

Siste nytt