Live: Årsmøte i Fiskebåt

Publisert: av Roar Bjånesøy

Fiskebåts årsmøte går av stabelen i dag, program og lenke til strømming her

Årsmøte i Fiskebåt blir på Hotel Bristol i Oslo 11. -12 februar.  

Konkurranse om havarealet er ei av hovudsakene på Fiskebåt sitt årsmøte neste veke, skriver Fiskebåt.

Vindkraft er viktig for å redusere klimagassutsleppa, men enkelte gongar blir det interessekonfliktar mellom storstilte vindkraftutbyggingar til havs og fiskeriinteressene. Per i dag er det lite kunnskap om korleis havvind virkar inn på dyrelivet i havet. Fiskebåt meiner difor at ein må legge til grunn ein føre-var-strategi før det blir sett i gang store utbyggingar som ein ikkje veit konsekvensane av.

Berekraft er eit anna sentralt tema på årets Fiskebåt- årsmøte. Fiskerinæringa er prisgitt at naturen spelar på lag, og at vi haustar ressursane på ein slik måte at dei kan vare evig. Forbrukarar verda rundt blir også stadig meir opptatt av berekraft. Til årsmøtet kjem fleire ekspertar med forskjellige innfallsvinklar.

Følg årsmøtet på nettet;

Her kan du følge møtet tysdag 11. februar

Her kan du følge møtet onsdag 12. februar


Her er programmet for de to årsmøtedagene;

Tirsdag 11. februar

Kl. 09.00 Musikalsk åpning

Sak 1 Godkjenning av innkalling og navneopprop

Sak 2 Tale ved styreleder Jonny Berfjord

Sak 3 Forretningsorden

Sak 4 Valg av varaordfører og nemnder m.m.

Kl. 10.00 Sak 5 Regjeringens nærings- og fiskeripolitikk
Innleder: Fiskeri- og sjømatminister Geir-Inge Sivertsen (H)

Kl. 11.45 – 12.45 Lunsj

Kl. 12.45 Sak 6 Etablerte og nye næringer i havrommet – behov for arealplan?
Innleder: Statssekretær Odd Emil Ingebrigtsen (H), Olje- og energidepartementet
Sak 7 Fiskerinæringen i et bærekraftsperspektiv
Innledere: Thina Saltvedt, Nordea
Øyvind Endresen, DNV GL
Ulf Winter, Sintef Ocean
Marius Holm, Zero
Audun Maråk, Fiskebåt
Geir Ove Ystmark, Sjømat Norge
Kl. 16.00 Møteslutt dag 1

Kl. 19.30 Aperitiff
Kl. 20.00 Festmiddag med kulturelle innslag

Onsdag 12. februar

Kl. 10.00 Sak 8 Miljøsertifisering – status og fremtidige utfordringer
Innleder: Tor Bjørklund Larsen, Norges Fiskarlag

Kl. 11.00 Sak 9 Årsmøtesaker
Årsrapport 2019
Regnskap 2019
Avgifter til Fiskebåt 2020
Reise- og diettgodtgjørelse 2020
Styrets godtgjørelse for 2020

Sak 10 Valg av tillitspersoner for 2020

Kl. 12.00 Sak 11 Avslutning

Siste nytt