Live: Pelagisk Fagdag

Publisert: av Camilla Klævold

Pelagisk Forening arrangerer i dag pelagisk fagdag, se live fra Hotell Norge her:

Lenke til live stream her:

10.00-10.10 Velkommen
Styreleder Kristian Sandtorv/ Møteleder Arve Myklebust
    

10.10-10.40 Regjeringens fiskeripolitikk og konsekvenser av kvotemeldingen
Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen
    

10.40-12.00 Økonomiske konsekvenser av ustabile kvoteråd
Kan vi få mer stabile kvoteråd?
Geir Huse, Havforskningsinstituttet

Markedsbasert høsting av lodde
John Roald Isaksen, Nofima

Hvilken betydning har variasjonen i kvotene for landsiden?
Inger Marie Sperre, Brødrene Sperre
    

12.00-13.00 Lunsj
    

13.00-15.00 Elektrifisering av havfiskeflåten- miljøgevinst eller symbolgevinst?

Muligheter og begrensninger for maritime batterier
Anders Valland, SINTEF

Tallfesting av miljøeffekten
Fride Vullum-Bruer, SINTEF

Hvordan finansieres de rette miljøtiltak for framtiden i det grønne skiftet?
Peter Øyn, Enova

Debatt om temaet med: Jan Magnus Kleven – Bunker Oil, Renate Nedregård-Klimapartnere Vestland, Anders Valland – SINTEF,
Ola Christian Olsen – Olsen Gruppen. Debatt ledes av Kjersti Sandvik.
    
15.15-16.15 Hvordan ivaretas ressurskontrollen?
Jonny Høgset, Kystvakta

Framtidig ressurskontroll
Aksel Eikemo, Fiskeridirektoratet

Siste nytt