Loddefiskerne samlet seg

Publisert: av Camilla Klævold

Arbeidet har nå startet for å få på plass en minimumskvote med forankring i fiskerikommisjonen

I går kveld samlet rundt 30 loddefiskere seg i et digitalt møte hvor et norsk konsumloddefiske stod på dagorden. Bakgrunnen for møte var å få fram ulike synspunkter når det gjelder fiskeri og forskning på lodde. Det har som kjent ikke vært loddefiske de siste to årene og dagens forskningsmodell har tidligere vært oppe til diskusjon i ulike fora.

Under møte kom deltakerne fram til at målet fremover vil være å få på plass en «forsøksmodell» fra 2022 hvor det fastsettes en minimumskvote som forankres i Norsk-Russisk Fiskerikommisjon i okt. 2021. Kvoten oppjusteres hvis resultatene fra gytetoktet/observasjoner tilsier det (forankres i fiskerikommisjonen).

Veien videre

Neste punkt på dagsorden vil være å invitere landindustrien til videre samarbeid for et felles mål om best mulig loddeforsking og forvaltning, med mål om et konsumfiske i 2022.

I tillegg vil det søkes samarbeid med HI da det er ønske om tettere samarbeid for å bedre bestandsforskningen og endre forvaltningsmodellen. Videre vil det bli utredet hvilke finansieringsmidler som er tilgjengelig for å få på plass flere kartleggingsfartøy.

Deretter vil det arrangeres et nytt møte i «gruppen» etter resultatet fra årets gytetoktet er kommet.

Rom for både torske- og loddefiske
I en uttalelse fra Pealgisk Forening skriver de at kysten og fiskerne er avhengige av både loddefiske og torskefiske. Begge er verdifulle fiskeri, og det må være rom for begge fiskeriene. Lodda har egenverdi i næringa utover å være mat for torsken. Mer forskning kan bety at vi kan høste optimalt fra begge bestandene.

Et jevnere loddefiske vil være med på å skape og trygge arbeidsplasser på sjø og land, vedlikeholde kunnskap og utstyr. Jevnere tilgang vil også være med på å opprettholde og holde markedet ved like og kunne gi større etterspørsel. Noe som igjen sikrer arbeid og aktivitet langs kysten.


Siste nytt