Loddefisket godt i gang

Publisert: av Roar Bjånesøy

Over 8 000 tonn lodde  er tatt så langt denne uken på feltene i nord

Og fangstfeltene strekker seg på Finnmarka fra nord for  Hammerfest i vest til nord for Berlevåg i øst. I tillegg har ett par kystbåter fisket fin lodde nordvest av Senja.

Norge har 60 % av loddekvoten i Barentshavet, de siste 40% er det Russland som fisker. Så langt i sesongen er det tatt like under 10 000 tonn av den norske kvoten på 37 150 tonn.

- Det er bra å se at det fangstes på felt som er over 100 nautiske mil der øst, også i tillegg i vest og så langt har fangstene vært solgt fra Tromsø i nord til Karmøy i sør, sier salgsleder Kenneth Garvik i Sildelaget.

- Vi har sett at en del lodda trekker in mot kysten, del meldes fra flåten at de ser godt med lodde og det er mange store, gode kast så langt. Lodda er normel i størrelse og det lite åte i det som er innmeldt, sier Garvik som også kan fortelle at flere fartøy er på vei inn i loddefisket.

- 37 150 tonn for de norske fiskerne er ikke en stor kvote, men vi ser at med muligheter for kvotebytter så har vi også fangster med større mengde lodde. Interessen blant kjøperne er god,så langt har all lodda gått til konsumanvendelse og kjøperne sorterer hunn - og hannlodde for forskjellige markeder. Det har ikke vært rognpressing så langt, men vi forventer det litt senere i sesongen, sier Garvik.

Det er meldt litt dårligere værforhold det neste døgnet med vind som kan begrense fisket litt, avslutter Garvik


Siste nytt