Loddekvoten på Island klar

Publisert: av Roar Bjånesøy

Norske fartøy har fått en loddekvote på 33 388 tonn lodde ved Island. Fisket åpnes 28 januar 

Den intensive islandske loddeletingen har resultert i en kvote der norske fartøy kan fiske totalt inntil 33 388 tonn. Dette er basert på en avtale der Norge skal ha 5 % av kvoten, vi skal ha en andel av EU kvoten etter avtale med Grønland og vi skal ha lodde i bytte mot torskekvoter, også for de siste par årene der det ikke ha vært loddefiske på Island.

Det enkelte fartøys fiske i fiskerisonen ved Jan Mayen, Grønlands økonomiske sone og Islands økonomiske sone er begrenset av kvote tilsvarende fartøyets kvotefaktorer multiplisert med en kvoteenhet fastsatt til 0,79.

Fiskeridirektoratet har nå lagt ut forskriften i J-23-2021. Norske myndigheter har sendt lisenssøknad til islandske myndigheter, den er ennå ikke godkjent.

Ifølge rapporter fra Island har Polar Amaraq vært i fiske 70-80 nm sørørst for Langeneset.  Fartøyet har trålt 500 tonn lodde med snittstørrelse på rundt 40 stk/kg.

Det har ikke vært loddefiske på Island de siste to årene. I 2017 fisket norske fartøyer 59 300 tonn lodde på Island, der 53 000 tonn gikk til konsumanvendelse. Da lå snittprisen på nesten kr 5,95 for lodde til konsum og kr 2,38 for mel/olje

 I 2018 fisket norske fartøy 74 000 tonn lodde på Island, men det året gikk hele  65 000 til mel- og olje anvendelse med snittpris på kr 2,53 og da kr 2,92 for de 8 500 tonnene til konsum. I 2018 var det og et loddefiske på 127 000 tonn i Barensthavet men ingenting fra Barenstshavet i 2017 da prisene altså var mye høyere

-Noen fartøy har allerede satt kursen mot Island , vi forventer at flere drar bortover nå som kvote og faktor og eventuelle bytteavtaler mellom fartøyer er på plass, sier salgsleder Kennet Garvik ved Sildelaget.

-Det blir spennende å se hvor kjøperne legger seg prismessig nå som lodda er tilbake. Tilgjengelighet , størrelse og åte i lodden vil være faktorer som påvirker prisen men det er forhåpentlligvis et sug i markedet nå som lodden har vært borte en stund, sier Garvik som håper vær og vind vil spille på lag under årets loddefiske 

Siste nytt