Loddeleting Island

Publisert: av Camilla Klævold

Uvær og is hindret første leteøkt i 2021

Toktet som startet forrige mandag skulle opprinnelig vare i 10 dager, men forskerne måtte se seg nødt til å avbryte tidligere enn planlagt grunnet sterk nordavind og islagte områder i vest.

Forskerne er dermed i gang med å analysere dataene som de fem fartøyene samlet inn og det ventes at endelig resultatet mest sannsynlig er klart før helgen.

Det ble blant annet funnet lodde langs kanten av kontinentalsokkelen nord for Island, men det var ikke noe synlig lodde på grunnen eller langs kanten øst av Island. Utenfor kontinentalsokkelen på Vestfjordene forhindret havisen prøvetaking, men det ble observert lodde her i desember.

Om analyseresultatene ikke tilsier kvoteøkning i henhold til rådet som kom før jul er det svært sannsynlig at myndighetene i samarbeid med næringen vil arrangere et nytt letetokt for å kartlegge områdene nærmere.

- Vi har tett kontakt med Island og følger nøye med på det som skjer og vil melde ifra med en gang vi vet noe mer, forteller salgsleder Kenneth Garvik.

Siste nytt