Lodderåd opp til 61.000 tonn

Publisert: av Camilla Klævold

Etter omregninger på gytebestanden forrige uke, er kvoterådet for lodde oppjustert til 61.000 tonn

Dette skriver Islands havforskningsinstitutt; Omregning av loddemålinger i henhold til kvalitetsprosedyrene til Havforskningsinstituttet avdekket en feil i behandlingen av ekkolodd på størrelsen på gytebestanden av lodde denne uken, som nå er korrigert. Resultatet av denne målingen økte med 19 tusen tonn, eller opp til 338 tusen tonn. Dette betyr at justert lodderåd om fangst i 2020/21 sesongen er 61 000.

Som tidligere nevnt er grunnlaget for konsultasjonen et estimat på størrelsen på gytebestanden av lodde, som er basert på et gjennomsnitt på to målinger. På den ene siden om resultatene av en ekkoekspedisjon i desember og på den andre siden om de kombinerte resultatene av to ekkoekspedisjoner i januar.

Den forrige målingen i januar, til sammen 144 tusen tonn, var begrenset da det ikke ble gjort noen målinger i Grønlandskanalen på grunn av havis. Videre var mengden lodde i den østlige delen av området langt under det som ble målt i desember. Den andre målingen i januar var i et avgrenset område utenfor østfjordene, hvor det ble målt ca 338 tusen tonn. Det er en overveldende sannsynlighet for at lodde øst for landet ikke var en del av undersøkelsen tidligere denne måneden, så disse to målingene er tatt sammen, men gir et estimat på 482 tusen tonn og er estimert til å være lik desemberundersøkelsen ved estimering.

Råd om fangstkvoter er basert på 95% sannsynlighet for at gytebestanden i mars vil overstige 150 000 tonn, tatt i betraktning predasjon. Til sammen reduserer disse målingene usikkerheten i bestandsvurderinger, og følgelig fører denne målingen til et korrigert fiskeråd på 61 000 tonn vinteren 2020/21 og erstatter tidligere råd fra 22. januar.

Norske og islandske myndigheter diskuterer nå fordelingen av kvoten. Vi håper reguleringen blir klar denne uken.

Siste nytt