Loddesesongen 2024

Publisert: av Anette Uddén

Sildelaget har laget en video som omhandler prøvetaking av lodde fremfor 2024-sesongen. Det er og noen forandringer i gjeldende Rundskriv

Loddesesongen i Barentshavet er ikke så langt unna. 

9.januar holdt Sildelaget et kurs i prøvetaking på lodde i samarbeid med begge Sperre-mottakene på Ellingsøy. Kurset var veldig godt besøk, men selvfølgelig kunne ikke alle som skal delta i fiske stille opp.

I den anledning har Sildelaget laget en video og en presentasjon som dere kan finne her. 

Der går vi gjennom alle parameter som fiskerne må ha med seg når loddefisket begynner og det skal tas prøver av råstoffet til konsum

 

 

RUNDSKRIV 32/23 omhandler omsetningen av lodde til konsum i 2024 ( se Rundskriv her)  

Fremfor sesongen 2024 ble kjøper- og fiskersiden er enige om å foreta enkelte endringer i omsetningsregelverket for lodde med tanke på 2024-sesongen. Minsteprisen blir imidlertid videreført på kr 4,00 pr kg (samfengt). 

De viktigste endringene er at auksjonstillegget skal nyttes som grunnlag for prisreduksjon, at overgangen fra «samfengtlodde» til «rognlodde» reduseres fra 12% til 10% for islandslodde (15% opprettholdes for lodde Barentshavet) og at prøvetakingsmaterialet skal fra 2024 også inneholde skadet lodde (skadet lodde har frem til nå blitt holdt utenom).  

Partene er videre enig om at skadeprosenten også skal settes til 3% i 2024.

Vi har tidligere også laget en video om prøvetaking på lodde, den finner dere her: 

 

Se og last ned presentasjon om prøvetaking av lodde her: 

Siste nytt