Loddetoktet godt i gang

Publisert: av Roar Bjånesøy

Vendla har siden 26 februar vørt på årets loddetok i Barentshavet

Du kan følge toktet med oppdateringer  hos Havforskningen her:

Toktet dekker innsiget av modnende lodde mot gytefeltene, og dette er femte året på rad toktet blir kjørt, skriver toktansvarlig Georg Skaret før helgen

Årets utgave er en forenklet variant med én enkelt dekning over gyteinnsigsområdet langs kysten fra Tromsø til Kirkenes. Det er Sildelaget som i år finansierer fartøyleie basert på inntrukne midler.

Som i fjor er fiskeriet i år åpent mens toktet blir gjennomført. Vi følger med på rapportene som etter hvert har begynt å komme fra loddefiskerne og har lagt opp til tettere dekning i området mellom Hjelmsøy og Nordkyn. 

-Foreløpig har vi dekket området mellom Fugløya og Hammerfest. Vi har registrert enkelte stimer med lodde i de vestligste delene av dekningsområdet, men ingen store konsentrasjoner. Lodda har hatt en rognprosent fra 14–18 i de fire prøvene vi har tatt så langt, skriver Skaret .

 I helgen har Sildelaget hatt tre loddefangster innmeldt på tilsammen 1 030 tonn. I alle de fangsten har rognprosenten blirr meldt inn på 20%. Fangsten er tatt nord for Havøysund, mens Vendla er mandag morgen litt lenge øst. 

-Hovedformålet med denne toktserien er å finne ut om overvåkning av gyteinnsiget kan brukes i kvoterådgivningen på lodde. Resultatet fra de fire første årene ble nylig lagt fram under metoderevisjonsmøtet for barentshavslodde i ICES-regi. Rapporten derfra er ventet om kort tid, og resultatene fra metoderevisjonen skal diskuteres med russerne om to uker under det årlige marsmøtet. 

 

 

Siste nytt