Lossing av fangster til mel- og oljeanvendelse

Publisert: av Camilla Klævold

Informasjon angående lossebestemmelsene i Sildelagets forretningsregler

Vi viser til lossebestemmelsene i Sildelagets forretningsregler, § 12.7, som sier at «Lossing er Kjøpers ansvar. Fangster som landes for levering til fiskemel og fiskeolje losses med utstyr eid og betjent av Kjøper.» Bestemmelsen har stått uendret i lagets forretningsregler i flere tiår.

I 2012 be det tatt inn en bestemmelse om selvlossing i lagets omsetningsbestemmelser for fangster til fiskemel og fiskeolje slik:

«Partene er enige om at selvlossing må være frivillig og at hver av partene tar sine kostnader. Før landing av den enkelte fangst avklarer fisker og kjøper grunnlaget for selvlossing av den aktuelle fangst»

Bestemmelsen om selvlosing var gjeldene frem t.o.m 2017. I perioden har det ved noen fabrikker utviklet seg en praksis som i realiteten har betydd at det ikke lenger har vært frivillig for fartøyet å velge selvlossing ettersom fabrikk ikke har bemanning og utstyr for å losse fangsten i samsvar med forretningsreglenes hovedregel.

Norges Sildesalgslag har nå tilskrevet alle fabrikker som tar mot fangster til fiskeolje og fiskemel og presisert hovedregelen i forretningsreglene. Kjøperne er bedt om å bekrefte innen 30.6.2019 at de har krane, lossepumpe og lossemannskap tilgjengelig for å losse fangst etter bestemmelsene i forretningsreglene.

Norges Sildesalgslag har i samme brev til kjøperne minnet om at manglende etterlevelse av forretningsreglene kan gi Fiskeridirektoratet grunnlag for å tilbakekalle registreringen i kjøperregisteret. I tilfeller hvor utenlandske kunder ikke respekterer reglene må Norges Sildesalgslag selv fatte vedtak om at kjøper skal nektes å delta i omsetningen gjennom Norges Sildesalgslag.

Siste nytt