Lossing av mel- og olje fangster

Publisert: av Roar Bjånesøy

Sildelaget og Sjømat Norge er enige om forutsetninger for omgående å få i gang omsetningen av fangster til mel- og oljeanvendelse ved norske anlegg 

Styret i Norges Sildesalgslag opprettholder sitt vedtak fra 1. oktober der det gis en dispensasjon for selvlossing som innebærer at: «Lossing og spyling skjer med fartøyets mannskap». Imidlertid oppheves kvantumsbegrensning på 500 tonn. Dispensasjon til selvlossing gjelder frem til 1. desember.

Partene er videre blitt enige om å straks sette ned en arbeidsgruppe som skal jobbe frem et forslag til løsning av lossesaken.

Forslaget må ivareta de mindre fartøyenes reelle konkurransekraft. En felles arbeidsgruppe skal drøfte følgende;
• Sikkerhetsspørsmål/gassmålinger/HMS
• Hygienekrav/herunder returvannssystemer
• Tariffspørsmål/Arbeidstidsbestemmelser
• Økonomi

Det forutsettes at arbeidsgruppa kommer med en innstilling til lossebestemmelser innen 1. desember.

Sjømat Norge bekrefter også at fabrikkene i dispensasjonsperioden har ansvaret for, og utfører, gassmålinger.

-Vi beklager veldig at denne konflikten har hatt negative konsekvenser for noen aktører . Samtidig er vi glad for at partene har vist stor fleksibilitet og vært opptatt av å finne langsiktige løsninger som ivaretar begge parters hensyn. Vi ser frem til at en god arbeidsgruppe begynner på dette arbeidet omgående for å få på plass en permanent ordning , sier administrerende direktør Paul Oma i Sildelaget.

 

Siste nytt