Lover et enklere liv for små- og mellomstore bedrifter

Publisert: av Camilla Klævold

Regjeringen skal igjen legge fram en strategi for små- og mellomstore bedrifter, planen er å ha den klar før sommeren 2019

Nesten 840.000 arbeidstakere i Norge jobber i bedrifter med færre enn 50 ansatte. Over 95 % av alle norske virksomheter har mellom 1 og 50 ansatte. Derfor er det viktig at regjeringens næringspolitikk treffer disse bedriftene.

- Små og mellomstore bedrifter er ryggraden i norsk næringsliv. Den jobben de gjør hver dag, er med på å sikre arbeidsplasser og et bærekraftig velferdssamfunn. Det viktigste vi som regjering kan gjøre, er ofte rett og slett å ikke stå i veien. Vi skal forenkle hverdagen til bedriftene og gjøre det lettere for dem å gjøre jobben sin, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Målet er å forenkle for ytterligere 10 milliarder kroner innen utløpet av 2021.Dette handler i stor grad om hvordan bedriftene lettere kan få tilgang på kompetanse, kapital og kunder og ikke minst; gjennomføring av gode forenklinger og kutt i skjemaveldet.

Bedre rammevilkår vil kunne legge til rette for flere arbeidsplasser, mer verdiskapning, mer innovasjon og økt eksport.

 

Se pressemeldingen her:

Siste nytt