Lyd skremmer hvalen

Publisert: av Roar Bjånesøy

Forskere fra Norge og andre land har siden 2021 testet ut effekten av lyder for å hindre at hvalene kommer nært fiskebåter i aktivt fiske

Dette skriver Havforkningsinstituttet:

I  snitt fanges 7 knølhvaler og 11 spekkhoggere i norske sildenøter hvert år. Noen hvaler kan dø, men flere overleve. Men å få hvalen levende ut, krever en stor innsats. 

–  I mange tilfeller mister fiskerne fangsten og får fiskeredskapet ødelagt, noe som er kostbart og tidkrevende. Selv om hvalen overlever, er det usikkert hvilke skader den kan ha fått, og noen ganger omkommer nok hvalen. Dette er altså et problem både for hvalene og fiskerne, sier Tenningen.

Men å holde en hval unna nota er lettere sagt enn gjort.  

– Det er ikke så enkelt å holde en sulten knølhval på 30 tonn eller en smart spekkhogger på over fem tonn unna nota om bord i en fiskebåt. 

Siden 2021 har Havforskningsinstituttet, UiT Norges arktiske universitet og University of St. Andrews kartlagt og testet metoder for å redusere sammentreff mellom fiskeri og hval. 

Nye forsøk viser at lyd kan være svaret. 

– Tanken er at hvalene vil styre unna båt og not dersom båtene sender ut en lyd hvalene ikke liker, sier HI-forskeren.   

Havforskerne brukte en metode utviklet av de skotske forskerne og Genuswave AS for å finne lyder som oppleves som ubehagelige for spekkhogger og knølhval, samtidig som lydene ikke kan skade hørselen til dyrene. 

 Det finnes rundt 10.000 knølhval og 15.000 spekkhoggere i Nordøst-Atlanteren

Les mer om forsøkene på lyd her: 

 

Siste nytt