Målte fangststørrelse med ekkolodd

Publisert: av Camilla Klævold

En akustisk sensor i trålen traff godt på vekten av HIs krillfangst i Sørishavet

Dette skriver Havforskningsinstituttet... Det er likevel ingen «quick fix» å veie fangsten om bord før man lagrer den i oppsamlingstanken. Det er en tidkrevende prosess som kan redusere kvaliteten på råvaren.

– Vi ønsket derfor å finne en lettvint og lite ressurskrevende metode for å måle mengden som går inn i trålen, mens den fortsatt er under vann, forklarer forsker Bjørn Krafft ved Havforskningsinstituttet (HI).

– Derfor testet vi ut om en akustisk sensor, plassert inne i selve trålen, klarte å estimere vekten av krillfangsten fortløpende.

Ekkolodd i trålkjeften traff godt
– Vi var på feltarbeid nær Sør-Orknøyene i Antarktis for å undersøke om denne metoden kunne brukes i krillfiskeriet der, forklarer HI-forskeren.

– Vi hadde med oss en mindre småmasket trål, der vi plasserte et ekkolodd nær trålkjeften. Når vi da tauet etter krill, lagret vi estimatet av fangstvekta som ekkoloddet leverte underveis. Så sammenlignet vi estimatene med den faktiske fangstvekten som vi målte når den kom ombord.

Det viste seg at ekkoloddet klarte jobben.  

–  Estimatet til ekkoloddet «matchet» bra med den faktiske vekten flere ganger, sier Krafft.

Metoden kan trolig brukes i flere typer fiskerier
– Studien vi her har gjort viser at det er mulig å overvåke vekten av krillfangsten i en trål i sanntid mens trålen er i vannet, sier havforskeren.

Han mener metoden ikke bare er relevant inn i forvaltningen av krillfiskeriet i Sørishavet.

– Resultatene våre kan være interessante også i fiskeri på andre arter, der man bruker trål. 

Siste nytt