Makrell og sild trekker lengre nord

Publisert: av Camilla Klævold

Ny forskning viser hvordan fisk og andre marine arter trekker lenger nordover, forskerne stiller spørsmålstegn til hvordan dette kan endre fiskeripolitikken

Det er tekfisk som omtaler saken. En gruppe på 12 forskere har har i en nylig publisert studie dokumentert hvordan 73 bestander og 19 arter har forflyttet seg de siste 30 årene.

Marie-Anne Blanchet, postdoktor i økologi, forteller til tekfisk at fiskens bestandsutbredelese ikke er noen nyhet, men omfangen og graden av vandring er nytt.

Sild, rødspette, lysing, tunge, og ikke minst makrell har forflyttet seg vesentlig fra referanseområdet. Konsekvensene for ressursforvaltningen kan derfor bli store.

- Vi sier ikke at fordelingen av kvotene må endres, understreker Blanchet. Men vandringsmønsteret kan føre til reforhandling av kvoteenheter.


Les hele saken og mer om "makrellkrigen" mellom kyststatene på tekfisk:

Siste nytt