Makrell til fersk anvendelse

Publisert: av Roar Bjånesøy

Fra og med mandag 5. juni 2023 er minstepris for makrell til fersk anvendelse NOK 18,00 pr. kg.

Se hele Rundskriv 09/23 her:

Med virkning fra og med mandag 5. juni 2023 gjelder følgende minstepris for makrell til fersk anvendelse: NOK 18,00 pr. kg.

Det gjelder altså en minstepris på makrell til fersk anvendelse uavhengig av om fisker selv har levert makrellen til kjøpers anlegg eller makrellen er avhentet ved lås av kjøper. OBS! Det er primært makrell som er større enn 300 g pr stk som er ønskelig for ferskmarkedet. Fiskerne oppfordres derfor til å fiske på denne størrelsen og således bidra til best mulig verdiskapning fra dette fiskeriet.

Siste nytt