Makrelleksporten opp, sildeeksporten ned i april

Publisert: av Roar Bjånesøy

I april ble det eksportert 10 700 tonn makrell til en verdi av 187 millioner kroner.Volumet av makrell  økte med 16 prosent mens verdien økte med 64 millioner kroner eller 52 prosent. Hittil i år er det eksportert 62 000 tonn makrell til en verdi av 1 milliard kroner. Det er en økning i volum på 2 prosent mens verdien økte med 270 millioner kroner eller 35 prosent.

Kina, Sør-Korea, Japan og Thailand var største mottaker av makrell i april. 


Eksport av sild

Det ble eksportert 11 200 tonn sild til en verdi av 119 millioner kroner i april. Det er en reduksjon i volum på 24 prosent mens verdien falt med 23 millioner kroner eller 16 prosent.

Hittil i år er det eksportert 117 000 tonn sild til en verdi av 966 millioner kroner. Det er en økning i volum på 14 prosent, mens verdien økte med 72 millioner kroner eller 8 prosent.

Litauen, Polen og Hviterussland var de viktigste markedene for sild i april. 

Siste nytt