Makrellfisket 2021

Publisert: av Camilla Klævold

Her er status norsk makrellfiske 2021

Pr 07.09.21 har norske fiskere totalt fisket 188.400 t makrell.  På tilsvarende tidspunkt i 2020 hadde norske fartøyer fisket 23.400 t makrell.

Årets sesong startet for alvor i uke 32 (09.08 – 15.08) med 33.200 t innmeldt og fortsatte med henholdsvis 33.600 t, 60.100 t og 43.200 t de neste tre ukene.  Det norske fisket har i all hovedsak foregått i norsk økonomisk sone (NØS) og totalt er det blitt fisket 182.300 t i NØS og 6.100 t i internasjonalt farvann. 

Landingene har blitt levert til konsum med unntak av noen få landinger som ikke oppnådde salg pga kapasitetsutfordringer på landsiden.  Totalt er ca 184.000 t av fisket hittil blitt kanalisert til konsumanvendelse. Kvaliteten på makrellen rapporteres å være god.

Vel 80 % av årets fangster er ellers blitt fisket med not – en andel som anses som relativ høy for årstiden. 

«

 

Mvh
Salgsavdelingen

Knut T.                 Kenneth                              Roald

Siste nytt