Makrellregulering 2023

Publisert: av Roar Bjånesøy

Til fiskere og kjøpere av makrell til konsum

Hovedsesongen for makrell er nå kommet i gang.  I den sammenheng vil vi vise til gjeldende regulering for makrell, J-129-2023 fra direktoratet og gjeldende  rundskriv for makrell fra Sildelaget; 31/18, 18/21, 07/22, 21/22, 22/22, 17/23 ( linker nedenfor)

 

 

J-129-2023 omhandler også kvotesamarbeidsordningen for kystfartøy i lukket gruppe. Les mer om den saken HER: 

 

Hele J-129-2023 ligger HER: 

 

Fra Sildelaget så ligger alle rundskrivene om makrell HER: 

 

Rundskriv 31/18 Dokumentasjon fra fartøy ved lossingRundskriv 18/21 Sortiments- og andre prøver ved ombordtaking og lossing
Rundskriv 07/22 Minstepriser - den dynamiske modellen for makrell til konsumRundskriv 21/22 Reklamasjon ved landing av pelagisk råstoff til konsumRundskriv 22/22 Behandling av pelagisk råstoff til konsumRundskriv 17/23 Makrell - Budgivning, validering og rapporterin

Vi anmoder om at både fiskerne og kjøperne oppdaterer seg om reglene som er sentrale i denne sammenheng.

 

Er det noen som har spørsmål om reglene er Salgsavdelingen til deres disposisjon.

 

Vi ønsker til sist både fiskere og kjøpere det beste for årets makrellfiske.

 

 

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

 

 

Jonny Berfjord


I tillegg er disse Rundskrivene relevante for makrellfisket

Rundskriv 10/23 om handler minstepriser på  makrell til konsum som gjelder fem til og med 27.08.2023

 

Rundskriv 11/23 omhandler Utbudsområder og reglement for konsumfangster 


Paragraf 2 til 5 fra J-129-2023 er som følgende:

§ 2 Totalkvote

Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy med adgang til å delta, fiske og lande inntil 231 569 tonn makrell i Norges territorialfarvann, Norges økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og i internasjonalt farvann. Av dette kvantumet avsettes 955 til forsknings- og undervisningskvoter, 1 300 tonn til agn og 994 tonn til rekrutteringskvoter for fartøy i lukket kystgruppe og 615 tonn til rekrutteringskvoter for fartøy i åpen kystgruppe.

Av totalkvoten kan 6 600 tonn fiskes i Færøyenes fiskerisone og 135 141 tonn i Storbritannias økonomiske sone.

Fiskeridirektoratet kan differensiere kvoter fastsatt i forskriften for fiske i Færøyenes fiskerisone.

§ 3 Gruppekvoter for ringnotfartøy

Fartøy med ringnottillatelse kan fiske og lande inntil 160 824 tonn makrell, hvorav 96 041 tonn kan fiskes i Storbritannias økonomiske sone.

Små ringnotfartøy kan fiske og lande inntil 14 647 tonn makrell, hvorav 8 693 tonn kan fiskes i Storbritannias økonomiske sone. 

§ 4 Gruppekvote for trålfartøy

Fartøy med makrelltråltillatelse kan fiske og lande inntil 9 108 tonn makrell til konsum, hvorav 5 406 tonn kan fiskes i Storbritannias økonomiske sone.

Gruppekvoten for fartøy med makrelltråltillatelse skal i 2024 reduseres tilsvarende Fiskeridirektoratets beregning av differansen mellom estimert fangst og seddelført fangst av makrell fisket og landet av fartøy med makrelltråltillatelse i 2023. Fangst av makrell fra fartøy som også har ringnottillatelse omfattes ikke av beregningen.

§ 5 Gruppekvoter for kystfartøy

Fartøy med adgang til å delta i kystfartøygruppen og ikke-merkeregistrerte fartøy med adgang til å delta i fisket med landnot, kan fiske og lande inntil 44 119 tonn makrell, hvorav:

  1. fartøy med adgang til å delta i lukket gruppe kan fiske og lande inntil 43 369 tonn, hvorav 25 001 tonn kan fiskes i Storbritannias økonomiske sone. Gruppekvoten inkluderer 994 tonn til rekrutteringsordningen.
  2. fartøy med adgang til å delta i åpen gruppe kan fiske og lande innenfor en avsetning på 650 tonn.
  3. ikke-merkeregistrerte fartøy med adgang til å delta i fiske med landnot, kan fiske og lande inntil 100 tonn.

§ 6 Kvote

Siste nytt