Makrellstørje som bifangst

Publisert: av Camilla Klævold

Informasjon vedrørende størje som bifangst - nytt av året kan denne blant annet eksporteres

De siste dagene har det blitt registrert enkelte tilfeller av makrellstørje som bifangst i det pågående makrellfisket.  I henhold til årets makrellstørjeforskrift (J-180-2022) er det i denne sammenheng tillatt med inntil 10 makrellstørjer som bifangst i den enkelte landing.

Nytt i år er at det er lov å eksportere også makrellstørje som er bifangst, noe som gjør at omsetningsmulighetene er betydelig forbedret for bifangster av makrellstørje.

I den grad fiskere får makrellstørje som bifangst ombord i fartøyet bes det om at dette formidles til Norges Sildesalgslag.  

Tas makrellstørjer ombord i fartøyer er det viktig og ha gode prosedyrer for å sikre makrellstørjens kvalitet etc.  Kort handler dette om å få fisken ombord mens den lever, bløgge så fort som mulig, sløye så fort som mulig etter utblødning og til sist kjøles på rsw tank snarest råd.


Med vennlig hilsen

Norges Sildesalgslag

Siste nytt