Makrellstørjefiske i 2020

Publisert: av Roar Bjånesøy

Norges Sildesalgslag inviterte til et møte angående den kommende sesongen for fiske etter makrellstørje

Nærings- og fiskeridepartementet har i år åpnet for at Sildelaget også kan omsette makrellstørje på lik linje med hvitfisklagene. 

På møtet var fiskere og kjøpere invitert til å snakke litt om tidligere erfaringer i fisket etter makrellstørje. I tillegg holdt Havforsker Leif Nøttestad en presentasjon om historien og utviklingen av makrellstørjen i norske farvann, seniorrådgiver Maja Brix orienterte om årets regulering av fisket og Jan Eirik Johnsen fra Sjømatrådet orienterte litt om markedsmuligheter. Det ble også sagt en del om arbeidet i ICCAT (International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas), organsisasjonen som styrer fisket etter makrellstørje på verdensbasis

( se Nøttestad sin presentasjon her) 

( se informasjon om størjereguleringer her)

- Vi mente det var viktig for alle aktørene i dette å koordinere seg litt for å fremover kunne øke verdiskapningen av denne fantastiske ressursen i våre farvann, sier salgsdirektør Knut Torgnes i Sildelaget.

- Direktoratet, departmentet og Havforskningen har gjort en god jobb i å legge til rette for fiske på en stadig økende kvote siden 2014. Hvis det nå er et  ønske fra næringen, altså fra fiskere og kjøpere, at vi i salgslaget kan bidra mer til videre utvikling av makrellstørjefiske, så er dette noe vi  selvsagt vil   diskutere mer og ta tak i internt, sier Torgnes  

Den norske totalkvoten på makrellstørje er satt til 311,95 tonn for 2020.

11 fartøy skal dele en kvote på 275 tonn, mens det er avsatt 6 tonn til merk- og slipp fiske og 6 tonn til forskningsfiske. I tillegg er det avsatt 24,95 tonn til bifangst av makrellstørje under fiske etter andre arter.

De 11 fartøyene som får kvoter er delt inn i tre grupper. Syv fartøy under 40 meter får fiske med not og har kvoter mellom 26 og 36 tonn hver. Et fartøy over 40 meter har en kvote på 75 tonn mens tre linefartøy har kvoter på 10-18 tonn.  ( se listen her) 

Kvoter og fangster de siste årene har vært følgende:

År   Kvote (tonn) Fangst ( tonn)
2014   31 0,1
2015   36,6 8,3
2016   43,7 44
2017   52,5 49,9
2018   104 11,2
2019   239 49,3

 

- Makrellstørjen er havets Formel 1 og det er viktig at vi samarbeider i hele næringen og bruker ressurser på å utvikle  fisket, mottaksdelen og markedsføringen av størjen, sier seniorkonsulent Roald Oen i Sildelaget.

- Vi bør kunne profilere makrellstørjen som et ettertraktet produkt globalt og forhåpentligvis også  få opp konsumet av denne fantastiske fisken både her i Norge og i våre nærmarkeder, avslutter Oen

 

Siste nytt