Medlemsregisteret

Publisert: av Line Dale Nilsson

Grunnlaget for tillitsverv i Norges Sildesalgslag

I disse dager gjennomgår vi vårt medlemsregister.

Vi sender ut sms både til dem som er utmeldt av registeret og vi bekrefter hvem som er fortsatt registrert.

I dag har vi sendt ut bekreftelse til alle mannskaper på trål- og ringnotfartøyer, om hvem som står inne. Dette gjør vi fordi vi i løpet av høsten skal gjennomføre valg på årsmøteutsendinger.

Vennligst ta kontakt på tlf 55 54 95 00 eller [email protected] hvis du får en feil beskjed.


Etterspurt informasjon om medlemsregisteret er:


1. Registeret er grunnlaget for valg til tillitsverv i Norges Sildesalgslag


2. Det er rederiets ansvar å holde medlemsregisteret ajour, både med hensyn til eiere/redere og mannskaper på fartøyet


3. Det er ikke forbundet med kostnader å stå i medlemsregisteret til Sildelaget, men det gir deg mulighet til å bli valgt til tillitsverv i laget og bidra til gode beslutninger i pelagisk næring

Siste nytt