Meld tapte redskaper!

Publisert: av Camilla Klævold

I august går direktoratets årlige opprenskingstokt av stabelen, meld inn tapte redskaper nå

Fiskeridirektoratet opplyser at fremdriftsplan for årets tokt vil bli laget på bakgrunn av tapsrapporteringer og prioritering av områder vil bli gjort i relasjon til tilgjengelig tokttid.

Seniorrådgiver Gjermund Langedal understreker at alle som har glemt å melde tap eller kjenner til områder med tapt redskap må melde fra så snart som mulig.

- Vi ber også om at dersom noen har oppe «gammelt bruk» så sett tau og vak på dette, slik at vi lett kan fjerne dette. Vak og tau leveres tilbake.

Langedal understreker at direktoratet er takknemlig for mange lokale «ildsjeler» som bidrar svært aktivt for både koordinering av tapsinformasjon og for at flere skal melde sine tap eller kunnskap om områder med «gammelt bruk».

Melding om tap av bruk: Kystvaktsentralen - 07611

Lokale opprenskingstokt
Fiskeridirektoratet planlegger i tillegg gjennomføring av to lokale opprenskingstokt med et mindre fartøy som blant annet er utstyrt med fjernstyrt undervannsfarkost, ROV.

Toktene planlegges i området Østfold og Bokn/Kvitsøy.

Tap i disse områdene kan meldes til Kystvaktsentralen på samme måte som øvrige tap, men dersom det skulle være noen som har spesielle opplysninger, så nås leder for toktene på følgende e-post: [email protected]

Siste nytt