Melding fra Fiskeridirektøren 11.08.2023

Publisert: av Line Dale Nilsson

Økt delkvoteenhet i fisket etter nordsjøsild i britisk sone i 2023 for ringnotgruppen

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN - ØKT DELKVOTEENHET I FISKET ETTER NORDSJØSILD I BRITISK SONE I 2023 FOR RINGNOTGRUPPEN

Fiskeridirektøren har besluttet å gjøre følgende justeringer for beregning av norske fartøys maksimalkvote i britisk sone:

• Delkvoteenheten for fartøy i ringnotgruppen økes til 0,57 Det gjøres per nå ingen endringer i delkvoteenheten for fartøy i de andre fartøygruppene.

Fiskeridirektoratet følger fisket tett, og vil vurdere eventuelle justeringer i delkvoteenhetene fortløpende for alle fartøygrupper.

Vi gjør oppmerksom på at Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket etter nordsjøsild i britisk sone på kort varsel dersom adgangskvoten er beregnet oppfisket.

Endringene har virkning fra og med den 11. august 2023.

Henvendelser: Magnus Falnes Hole

Siste nytt