Melding fra Fiskeridirektøren: Justeringer i fisket etter makrell i 2023

Publisert: av Line Dale Nilsson

Fiskeridirektøren har besluttet å gjøre følgende endringer for å legge til rette for at gruppekvotene utnyttes:

- For fartøy med ringnottillatelse gis det et maksimalkvotetillegg beregnet på grunnlag
av en kvoteenhet på 0,4 tonn.

- For små ringnotfartøy gis det et maksimalkvotetillegg beregnet på grunnlag av en
kvoteenhet på 0,4 tonn.


Vi minner om at fiske på maksimalkvotetilleggene kan stoppes på kort varsel.


Fiskeridirektøren har også besluttet å stoppe fisket etter makrell i britisk sone for trålgruppen.


Det gjøres på nåværende tidspunkt ingen endringer i reguleringen av lukket kystgruppe.


Fiskeridirektoratet følger fisket tett og vil vurdere eventuelle ytterligere justeringer fortløpende
for alle fartøygrupper.


Endringene trer i kraft fra og med i dag, den 3. november 2023.


FISKERIDIREKTØREN
Henvendelser: Magnus F. Hole +47 986 85 418

Siste nytt