Melding fra Fiskeridirektøren - makrellstørje

Publisert: av Line Dale Nilsson

Økning av maksimalkvoten i 2023 i fisket etter makrellstørje for fartøy i notgruppen

Fiskeridirektøren har besluttet å gjøre følgende justeringer i maksimalkvoten for fartøy som
fisker med not i fisket etter makrellstørje:


 Maksimalkvoten for fartøy som fisker med not økes til 100 tonn
Fiskeridirektoratet følger fisket tett, og vil vurdere eventuelle ytterligere justeringer i
maksimalkvoten fortløpende.


Vi gjør oppmerksom på at Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket etter makrellstørje for fartøy
som fisker med not på kort varsel dersom kvoten er beregnet oppfisket.


Endringene har virkning fra og med i dag den 27. oktober 2023.


FISKERIDIREKTØREN
Magnus Falnes Hole
rådgiver

Siste nytt