Melding fra Fiskeridirektøren - nordsjøsild

Publisert: av Line Dale Nilsson

Økt delkvoteenhet i fisket etter nordsjøsild i britisk sone i 2023 for SUK-gruppen

Fiskeridirektøren har besluttet å gjøre følgende justeringer for beregning av norske fartøys maksimalkvote i britisk sone:

Delkvoteenheten for fartøy i SUK-gruppen økes til 0,6

Fiskeridirektoratet følger fisket tett, og vil vurdere eventuelle justeringer i delkvoteenhetene fortløpende for alle fartøygrupper.

Vi gjør oppmerksom på at Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket etter nordsjøsild i britisk sone på kort varsel dersom adgangskvoten er beregnet oppfisket.

Endringene har virkning fra og med i dag den 27. oktober 2023.

Siste nytt