Melding fra Fiskeridirektøren

Publisert: av Line Dale Nilsson

Oppheving av delkvoteenhet i fisket etter kolmule i Færøyenes fiskerisone

For fartøy med kolmuletråltillatelse oppheves delkvoteenheten for beregning av maksimalkvoten for fiske etter kolmule i Færøyenes fiskerisone i 2021. 

Endringen gjelder fra og med i dag 15. april 2021.

FISKERIDIREKTØREN

Henvendelser: Ida K. O. Flaageng 980 88 595

Siste nytt