Melding fra Fiskeridirektøren

Publisert: av Line Dale Nilsson

Justeringer i regulering av fisket etter makrell i 2021


Fiskeridirektøren har besluttet at det gjøres følgende endringer med virkning fra og med i dag 8. oktober 2021:

• For fartøy med ringnottillatelse gis det et maksimalkvotetillegg beregnet på grunnlag av en kvoteenhet på 0,5 tonn.
• For fartøy med makrelltråltillatelse gis det et maksimalkvotetillegg beregnet på grunnlag av en kvoteenhet på 0,14 tonn.
• For små ringnotfartøy gis det et maksimalkvotetillegg beregnet på grunnlag av en kvoteenhet på 0,47 tonn.
• For fartøy i lukket kystgruppe med hj. l. og st. l. under 15 meter økes kvoteenheten for beregning av maksimalkvoten til 74,432 tonn.
• For fartøy i lukket kystgruppe med st. l. på eller over 15 meter og fartøy med hj. l. på eller over 15 meter med st. l. under 15 meter gis det et maksimalkvotetillegg beregnet på grunnlag av en kvoteenhet på 10,0 tonn.

Fiske på maksimalkvotetilleggene kan stoppes på kort varsel.

 

FISKERIDIREKTØREN

Henvendelser: Ida K. O. Flaageng 980 88 595

Siste nytt