Melding fra Fiskeridirektøren

Publisert: av Line Dale Nilsson

Stopp i fisket etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy som fisker med landnot

Gruppekvoten på 100 tonn er beregnet oppfisket. Fisket blir derfor stoppet i dag tirsdag 25. juni 2019 klokken 15.00. Siste frist for innmelding er klokken 19.00 i dag.

Den enkelte kan likevel fiske inntil 5 tonn på årsbasis uavhengig av denne stoppmeldingen.


FISKERIDIREKTØREN

Saksbehandler: Ida K. O. Flaageng 980 88 595

Siste nytt